Zoek op productnaam, categorie of trefwoord

Recycle-Diensten voor Producten

Het omgaan met elektronisch afval ('e-waste') is een zorg voor zowel de industrie als de maatschappij. Het is een van de snelstgroeiende afvalstromen, en daarom is het van belang dat onze producten aan het eind van hun levensduur correct worden gerecycled. 

Iets wat voor u heeft afgedaan, kan zeer welkom zijn voor iemand anders! Sommige oudere producten kunnen nog goed worden gebruikt, zodat hun levensduur kan worden verlengd. Veel goede doelen, gemeenschapsprogramma's en scholen kunnen gebruikte elektrische apparatuur goed gebruiken; denk er eens over na uw gebruikte elektronica aan hen over te doen voordat u aan recycling begint te denken. Ga na of deze organisaties alleen werkende producten accepteren of ook defecte apparatuur. Indien uw product het niet meer doet, zoek dan uit of het kan worden gerepareerd om de levensduur ervan te verlengen. Als dit niet het geval is, is correcte recycling het beste alternatief.

mophie heeft al zijn gemerkte elektronische producten met het WEEE  'Waste of Electrical and Electronic Equipment') symbool om onze klanten erop te attenderen dat producten die dat label dragen niet op een stortplaats, via het gemeentelijk of huishoudelijk afval weggegooid mogen worden. 

We recyclen  gebruikte producten en hun verpakkingsmaterialen overeenkomstig met alle toepasselijke milieuwetgeving. Kies een recycle-dienst uit onderstaande lijst voor meer informatie over het correct recyclen van mophie-producten.

Land WEEE Batterijen Verpakkingen
Oostenrijk Interseroh - Interseroh
België Recupel - -
Cyprus Electrocyclosis Afis Green dot Cyprus
Denmark* Elretur - -
Estland EES Ringlus EES Ringlus Pakendiringlus
Finland Elker Oy - Pyr
Frankrijk - Screlec -
Duitsland Stiftung EAR GRS DSD
Griekenland Appliances Recycling Afis -
Ierland ERP Ireland ERP Ireland -
Italië ERP Italy ERP Italy -
Polen CCR CCR CCR
Portugal ERP Portugal ERP Portugal -
Roemenië Ecotic Ecotic -
Zweden El Kretsen El Kretsen FTI
Zwitserland Swico Inobat -
Nederland Wecycle Stibat -
Verenigd Koninkrijk Valpak - -

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.
 
Produkter, der er mærket med nedenstående "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.
 
Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning
 
Derudover skal produkterne mærkes med følgende piktogram (standarden DS/EN 50419.):